Aktuāli!
2018.gada
nogalē pabeigta
jaunākās
Rausītis 6.0.0.(NORMĒTIE PRODUKTI)
versijas uzstādīšana klientiem


Meklēt

Par ēdināšanas datorprogrammu „Rausītis”

Programma “RAUSĪTIS” izstrādāta pirmsskolas izglītības iestāžu (PII), skolu un dažāda tipa sociālās aprūpes iestāžu vajadzībām.
Veiksmīgi tiek pielietota arī komercstruktūrās, kuras nodarbojas ar ēdināšanas servisa pakalpojumiem.

Datorprogramma palīdz veikt aprēķinus, lai nodrošinātu veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu, atbilstoši 2012.gada 13.martā pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem".

Lietojot datorprogrammu ir daudzkārt vieglāk, ātrāk un mūsdienīgāk aprēķināt un sastādīt sabalansētu ēdienkarti dienai, nedēļai, mēnesim. 
Datorprogramma ir lielisks palīgs sastādot ēdiena izmaksu un kalkulācijas karti.
 
Datorprogrammā "RAUSĪTIS" ietverts detalizēts uzturvērtību aprēķins t.i. ēdināšanas procesā uzņemto olbaltumvielu, taukvielu, ogļhidrātu  kilokaloriju, un arī vitamīnu un minerālvielu aprēķins.
Tiek uzrādītas vielas vai produkti, kuri saistīti ar problēmu alerģija vai nepanesība (pārtikas alergēni).
 
Ar ēdināšanas uzskaites datorprogrammas "RAUSĪTIS" palīdzību tiek uzskaitītas saņemtās pavadzīmes, saņemtie un izlietotie produkti noliktavā, tiek atvieglota ēdienkaršu sastādīšana un kalkulācija, tiek paātrināts maksas aprēķins par ēdināšanu.

Datorprogramma palīdz uzturēt ēdināšanas uzņēmuma izstrādāto paškontroles procedūru, pārtikas produktu noliktavā un ēdiena sagatavošanas blokā, atbilstoši HACCP sistēmas pamatprincipiem.

Programmas “RAUSĪTIS” galveni bloki: (varat aplūkot pēc uzspiešanas uz saitēm 1-7)

(saite 1) Receptes - tehnoloģiskās kartes izveidošana,

(saite 2) Ēdienkartes modelēšanas iespēja,

(saite 3) Ēdienkarte - pieprasījums,

(saite 4) Ēdienkarte- pasūtījums,

(saite 5) Uzņemto Kcal, ogļhidrātu, taukvielu un olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu aprēķins,

(saite 6) Noliktavu uzskaite,

(saite 7) Pavadzīmju uzskaite,  

          • Maksu aprēķins par ēdināšanu,
          • Ēdāju uzskaite un statistika.

 

VEICAM DARBINIEKU APMĀCĪBU DARBAM AR DATORPROGRMMU.
KONSULTĒJAM PAR:

MK noteikumi Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas”

PVD (Pārtikas un veterinārais dienests) „Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas” u.c. norādījumiem par ēdināšanas jautājumiem