Aktuāli!
2021.gads
Rausītis 7.0.0 vesija.
Būtiskākais:
Izejošā pavadzīme
ēdienu pārvadāšanai.
Ēdiena izgatavošanas datums
Uzglabāšanas temperatūra un laiks. 
        


Meklēt

Par ēdināšanas datorprogrammu „Rausītis”

Programma “RAUSĪTIS” izstrādāta pirmsskolas izglītības iestāžu (PII), skolu un dažāda tipa sociālās aprūpes iestāžu vajadzībām.
Veiksmīgi tiek pielietota arī komercstruktūrās, kuras nodarbojas ar ēdināšanas servisa pakalpojumiem.

Datorprogramma palīdz veikt aprēķinus, lai nodrošinātu veselīga un līdzsvarota uztura lietošanu, atbilstoši 2012.gada 13.martā pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem".

Lietojot datorprogrammu ir daudzkārt vieglāk, ātrāk un mūsdienīgāk aprēķināt un sastādīt sabalansētu ēdienkarti dienai, nedēļai, mēnesim. 
Datorprogramma ir lielisks palīgs sastādot ēdiena izmaksu un kalkulācijas karti.
 
Datorprogrammā "RAUSĪTIS" ietverts detalizēts uzturvērtību aprēķins t.i. ēdināšanas procesā uzņemto olbaltumvielu, taukvielu, ogļhidrātu, kilokaloriju un arī kilodžoulu, vitamīnu un minerālvielu aprēķins.

Tiek uzrādītas vielas vai produkti, kuri saistīti ar problēmu alerģija vai nepanesība (pārtikas alergēni).
 
Ar ēdināšanas uzskaites datorprogrammas "RAUSĪTIS" palīdzību tiek uzskaitītas saņemtās pavadzīmes, saņemtie un izlietotie produkti noliktavā, tiek atvieglota ēdienkaršu sastādīšana un kalkulācija, tiek paātrināts maksas aprēķins par ēdināšanu.

Datorprogramma palīdz uzturēt ēdināšanas uzņēmuma izstrādāto paškontroles procedūru, pārtikas produktu noliktavā un ēdiena sagatavošanas blokā, atbilstoši HACCP sistēmas pamatprincipiem.

Programmas “RAUSĪTIS” galveni bloki: (varat aplūkot pēc uzspiešanas uz saitēm 1-7)

(saite 1) Receptes - tehnoloģiskās kartes izveidošana,

(saite 2) Ēdienkartes modelēšanas iespēja,

(saite 3) Ēdienkarte. - pasūtījums,

(saite 4) Ēdienkarte- pasūtījums ar normām,

(saite 5) Pasūtījuma un ēdienkartes kataloga (koka) veidošanas iespēja

(saite 6) Noliktavu uzskaite,

(saite 7) Pavadzīmju uzskaite,  

          • Maksu aprēķins par ēdināšanu,
          • Ēdāju uzskaite un statistika.

 

VEICAM DARBINIEKU APMĀCĪBU DARBAM AR DATORPROGRMMU.
KONSULTĒJAM PAR:

MK noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

PVD (Pārtikas un veterinārais dienests) „Labas higiēnas prakses un paškontroles vadlīnijas” u.c. norādījumiem par ēdināšanas jautājumiem