Aktuāli!
2021.gads
Rausītis 7.0.0 vesija.
Būtiskākais:
Izejošā pavadzīme
ēdienu pārvadāšanai.
Ēdiena izgatavošanas datums
Uzglabāšanas temperatūra un laiks. 
        


Meklēt

Sākums

SIA “Progresija” 1999.gadā izstrādājot Ēdināšanas uzskaites sistēmu “Rausītis” (tautā saukts arī programma Rausis) ir bijuši inovatori Latvijā, jo mēs pirmie sākām izstrādāt datorprogrammu, kas ikdienā ir palīgs darbiniekiem, kuri saistīti ar bērnu ēdināšanu skolās un bērnudārzos (PII).

Datorprogramma, visu šo laiku, uzklausot ikdienas lietotājus un uztura speciālistus, ir gan pilnveidota gan uzlabota. Gandarījums ieguldītajam darbam bija gatavība, jau tūlīt pēc 2012.gada 13.martā pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem" dot savu ieguldījumu, lai ikdienā palīdzētu iestāžu darbiniekiem veikt uzturvērtību aprēķinu  atbilstoši noteikumu prasībām.
2015.gadā veiksmīgi izstrādāta programmas versija - ALERGĒNI, kura sniedz informāciju par vielām un produktiem, kas izraisa alerģiju un nepanesību t.i. alergēni pārtikas produktos (ES regulas Nr.1169/2011 prasības).
Datorprogrammā iestrādātas iespējas norādīt pārtikas alergēnus, kā to nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25. oktobra Regula (ES) Nr.1169/2011 Par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un 2015.gada 20.oktobrī pieņemtie LR Ministru kabineta noteikumi  Nr.595  Prasības informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku”


Datorprogrammā veiksmīgi  apvienotas iespējas veikt kopēju darbu:

• iestādes medmāsai-uzturvērtību speciālistam vai pārtikas tehnologam,
• noliktavas pārzinim,
• šefpavāram un pavāram,
• iestādes grāmatvedībai.

Rezultātā pilns ēdināšanas uzskaites un analīzes cikls tiek veikts ar datoru.

Dators jebkurus aprēķinus veic daudz ātrāk un precīzāk, ietaupot darbinieku laiku.

Iestādes darbinieki vairāk laika var veltīt specifisko prasmju veidošanai, nepieciešamo zināšanu papildināšanai tādās profesionālās jomās kā ēdienu gatavošanas tehnoloģija, pārtikas produktu zinības, uztura fizioloģija, sanitārija un higiēna, galda kultūra, ēdienkarte, uzskaite un kalkulācija.

MŪSU MISIJA:

- Uzlabot esošo klientu apkalpošanas kvalitāti,

- Veikt ieguldījumu, Latvijas pirmskolas izglītības iestāžu, skolu un sociālās aprūpes iestāžu ēdināšanas jomas sakārtošanā.

 

UZŅĒMUMA VĒRTĪBAS:

- Rūpīgs un radošs darbs,

- Inovācija un attīstība,

- Profesionālisms un zināšanas.